İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

19 Ocak 2021 - 08:18 0 Yazar: Hamdi ÜNLÜ

Haber Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 – 08:18
Haber Güncellenme Tarihi: 19 Mayıs 2021 – 10:56


İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

Hamdi Ünlü

İş ve Meslek Danışmanı

Ülkemizin ekonomik anlamda gelişmesi açısından en önemli faktör insan gücüdür. İnsan gücünün eğitimli ve vasıflı olması, işgücü piyasasında iş tatmininin sağlanmasına ve verilen hizmet kalitesinin artmasını sağlamaktadır. Bu noktada istihdam piyasasında yaşanan en önemli sorunlardan biri işgücüne katılanların eğitimsiz olmasıdır.

İşsizlik üzerine yapılan birçok araştırmada işverenlerin personel temininde güçlük çektiği ortaya çıkmıştır. Bunun da başlıca nedenleri adaylardaki mesleksizlik ve mesleki tecrübe eksikliğidir. Bu eksikliği gidermek için istihdam politikalarının uygulanmasında yetkili kurum olan İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı düzenlemektedir.

İşbaşı eğitim programı; nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunmaktadır. Bu sayede işverenler ihtiyaç duydukları işgücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu bulunmadan kendileri yetiştirme imkânına kavuşmakta ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler. Ayrıca program sonrasında işverenler İstihdam Teşviklerinden yararlanarak istihdam maliyetlerini düşürmektedirler.

İşverenler istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi İŞKUR’dan da kendilerine katılımcı adayı bulunmasını talep edebilmektedirler. İşbaşı eğitim programı en az 2 sigortalı çalışanı bulunan ve Kuruma kayıtlı olan tüm işyerlerinde uygulanabilmektedir. Kamu kurumu olmayan, kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan, kısa çalışma ödeneğinden ve ücret garanti fonundan yararlanmayan tüm işverenler programa başvurabilmektedirler.

İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir. İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebilmektedir.

Program süresince katılımcılara günlük zaruri gider ödenmekte, Genel Sağlık Sigortası primleri,İş kazası ve Meslek hastalığı sigortası primleri İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır.

Paylaş